Hộ gia đình

Nguyên lý hoạt động: hệ thống điện mặt trời hòa lưới là hệ thống bao gồm: các tấm pin năng lượng mặt trời, Inverter nối lưới, lưới điện và các phụ tải đang sử dụng.

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới giúp giảm tiền điện như thế nào? Điện thu được từ các tấm pịn năng lượng mặt trời (Solar panel) là điện 1 chiều (DC). Qua bộ hòa lưới điện (Grid Tie Inverter) có nhiệm vụ đổi nguồn từ điện DC sang điện AC cùng pha (1 pha hoặc 3 pha) cùng tần số với điện lưới và hòa chung với điện lưới

Thích hợp nơi dùng tải nhiều vào ban ngày: văn phòng công sở, trường học, nhà máy, khu trung tâm hành chính…nhằm giảm thiểu phụ thuộc điện lưới. Vì vậy vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:


Bạn ở khu vực có điện hay không? Nếu có thì cung cấp tiếp thông tin. Hệ thống này không áp dụng cho khu vực chưa có điện lưới hoặc điện yếu < 180V.


Vui lòng cung cấp cho chúng tôi hóa đơn tiền điện. Bạn sử dụng bao nhiêu tiền (VNĐ)? Và tiêu thụ bao nhiêu Kw điện / tháng.


Lượng điện dùng ban ngày chiếm bao nhiêu % so với tổng lượng điện của 1 ngày đêm? VD: 20%? 40%? 60%? 80%? hoặc số cụ thể?


Xem thêm:

>>> Nguyên lý hoạt động hệ thống điện mặt trời hòa lưới

>>> Cách tính toán hệ thống điện mặt trời hòa lưới