ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

EVN chốt giá mua điện mặt trời hòa lưới ở mức ✅2.086 đồng/kWh (~0.935 cent), trong khi đó giá bán lẻ điện bình quân của EVN là ✅1.623 đồng/kWh. ✅Lợi nhuận từ điện năng lượng mặt trời hòa lưới rất hấp dẫn nhà đầu tư. ✅ Gọi ngay TIDISUN 0906.911.950 để nhận tư vấn đầu tư hiệu quả. ✅ Tuổi thọ 30 năm.

Xem thêm:

>>> Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện mặt trời hòa lưới

>>> Cách tính toán công suất hệ thống điện mặt trời hòa lưới