Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân.

- Thông tin cơ bản của khách hàng được thu nhập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

- Chỉ dùng cho nội bộ công ty tidisun.com gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

- 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó.

- Chỉ nội bộ công ty tiếp cận thông tin đó.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin.

- Địa chỉ: 40D/4 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM (Hẻm 40D -  đối diện cổng 1A Đầm Sen)

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thấp thông tin.

- Mọi yêu cầu thắc mắc của khách hàng vui lòng Gửi email về congtytieudiem@yahoo.com.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân