Trạm sạc điện mặt trời tại Đà Nẵng

Trạm sạc điện mặt trời tại Đà Nẵng

Trạm sạc điện mặt trời tại Đà Nẵng.Trạm sạc được thiết kế để sạc nhanh cho ô tô. Trạm sạc này mới được lắp đặt tại Đà Nẵng ngày 20.11.2017Trạm sạc điện mặt trời tại Đà Nẵng này sử dụng nguồn điện lưới kết hợp nguồn điện từ hệ thống.....