Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận