Thời gian bảo hành của sản phẩm

Tại TIDISUN chúng tôi bảo hành sản phẩm theo thời gian như sau:

Stt
Tên hàng
Thời gian bảo hành
1
Pin năng lượng mặt trời
12 năm
2
Bộ hòa lưới điện mặt trời
5-6 năm
3
Khung giá đỡ
5 năm
4
Inverter kích đổi điện DC-AC
1 năm
5
Đèn năng lượng mặt trời các loại
6-36 tháng
6
Thiết bị dùng trong ngành năng lượng
6-12 tháng


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận