Thời gian bảo hành của sản phẩm

Tại TIDISUN chúng tôi bảo hành sản phẩm theo thời gian như sau:SttTên hàngThời gian bảo hành1Pin năng lượng mặt trời12 năm2Bộ hòa lưới điện mặt trời5-6 năm3Khung giá đỡ5 năm4Inverter kích đổi điện DC-AC1 năm5Đèn năng lượng mặt trời các loại6-36 tháng6Thiết bị dùng trong ngành năng lượng6-12 tháng..