Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Mọi yêu cầu thắc mắc của khách hàng vui lòng Gửi email về congtytieudiem@yahoo.com.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận