Nhà tôi sử dụng điện 1 triệu đồng / tháng thì tôi nên đầu tư hệ thống điện mặt trời nào?

Việc này tùy thuộc vào lượng điện bạn sử dụng ban ngày chiếm bao nhiêu % so với tổng ngày đêm. Từ đó chúng tôi sẽ tính toán được công suất hệ thống điện mặt trời hòa lưới.

Nếu lượng điện sử dụng của bạn vào ban ngày lúc có nắng chiếm 20%-30% thì bạn nên đầu tư hệ thống điện mặt trời 500W hoặc hệ thống điện mặt trời 1000W.

Nếu lượng điện sử dụng của bạn vào ban ngày lúc có nắng chiếm 40-50%% thì bạn nên đầu tư hệ thống điện mặt trời 2kW hoặc hệ thống điện mặt trời 3kW.

Vui lòng gọi cho Phòng kỹ thuật của chúng tôi nếu bạn muốn biết rõ hơn. ☎ 0906.911.950 // 0983.116.770

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận