Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu nhập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận